ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبانی

چنانچه در سرویس خود مشکلی دارید در این بخش مطرح کنید

 فروش و حسابداری

سوالات مربوط به سرویس ها و فاکتور ها را در این بخش مطرح کنید

 ارتباط با مشتریان

در صورتیکه درخواستی دارید که ما می توانیم شما را کمک کنیم در این بخش اعلام کنید

 نظرات و پیشنهادات

برای بهتر شدنمون منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم