لایسنس directadmin

لایسنس دایرکت ادمین PERSONAL

یک اکانت
۱۰ دامنه
نصب رایگان و سریع
نصب بر روی Vps
نصب بر روی Dedicated Server
استفاده شخصی یا مشاغل کوچک
پشتیبانی ۲۴/۷

لایسنس دایرکت ادمین LITE

۱۰ اکانت
۵۰ دامنه
نصب رایگان و سریع
نصب بر روی Vps
نصب بر روی Dedicated Server
10اکانت 50 دامنه
استفاده شرکت های کوچک با حداقل 50 دامنه
پشتیبانی فنی ۲۴/۷

لایسنس دایرکت ادمین STANDARD

اکانت نامحدود
دامنه نامحدود
نصب رایگان و سریع
نصب بر روی Vps
نصب بر روی Dedicated Server
استفاده برای شرکت های بزرگ با مدیریت نا محدود
پشتیبانی فنی ۲۴/۷