لایسنس camlytics

لایسنس camlytics نسخه PREMIUM

هر لایسنس جهت یک یک سیستم
پشتیبانی از منابع ویدیوئی نامحدود
پشتیبانی کامل از تجزیه و تحلیل ویدیویی
پشتیبانی از رویدادهای کامل دوربین
پشتیبانی از نقشه Heatmap
پشتیبانی از فایلهای ویدئویی
جمع آوری آمار مربوط به رویدادها
پشتیبانی ۲۴/۷